รายละเอียดและอัตราค่าโฆษณา

ท่านจะได้อะไรเมื่อได้ทำการลงโฆษณาบน Website หรือมี Website เป็นของท่านเอง
1.สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรของท่าน
2.เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมาย ที่ท่านต้องการ
(ในที่นี้คือกลุ่มบุคคลที่สนใจเรื่องราวที่มีอยู่ภายใน website ของ Amuletsinthai.com)
3.เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการขององค์กรของท่าน

รูปแบบของการลงโฆษณาบน Amuletsinthai.com มี 3 รูปแบบ ซึ่งทุกแบบจะเป็นการทำลิงค์ไปยัง website ของท่าน

อัตราค่าโฆษณาโดยประมาณ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการตกลง)

รูปแบบที่ 1 Text Link

ตัวอย่าง
RedCyber2net.com บริการรับออกแบบเว็บไซต์ ราคายุติธรรม
อัตราราคา
1 Month 3 Month 6 Month 12 Month
- Baht - Baht - Baht - Baht

รูปแบบที่ 2 Banner ขนาดเล็ก 120*120 pixels

ตัวอย่าง
อัตราราคา
1 Month 3 Month 6 Month 12 Month
- Baht - Baht - Baht -

รูปแบบที่ 3 Banner ขนาดใหญ่ 468*60 pixels

ตัวอย่าง
Click here to visit our sponsor
อัตราราคา
1 Month 3 Month 6 Month 12 Month
- Baht - Baht - Baht -

ลองมาคุยกับเราดูก่อน แล้วท่านจะรู้ว่าคุ้มค่าแค่ไหนกับการลงทุนในครั้งนี้
Contact Us ::
Webmaster ( E-mail : webmaster@amuletsinthai.com )
Tel :: ___________