ตำหนิเอกลักษณ์
พระซุ้มกอ 1
พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง
ตำหนิเอกลักษณ์
1.ลายกนกหลักๆยังพอเห็นหลายจุด
2.พระเกศจิ่มยังพอเห็นร่องรอย
3.เส้นซุ้มประภามณฑลรอบพระเศียรยังพอเห็นแผ่วๆ
4.แอ่งและรอยเว้าของพระเนตรขวาองค์พระยังปรากฏร่องรอย
5.ปลายบนและล่างสังฆาฏิยังเห็นแผ่วๆ
6.พระหัตถ์ที่ประสานสมาธิ อยู่ในอาการยกแอ่นขึ้น
7.ตรงกลางเข่าเป็นส่วนต่ำ พระบางองค์จะเว้าเป็นแอ่ง
8.บัวอาสนะยังเห็นชัด
พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศเป็นเกศปลี ปลายแหลมสอบเข้า
2.พระเนตรรี ลอยอยู่ในเบ้า
3.พระนาสิกเป็นแท่งเหลี่ยม พระโอษฐ์เล็ก
4.พระกรรณโค้งเป็นแบบหูบายศรีเบาๆ
5.ยอดลำพระองค์ใต้คอเป็นแอ่งกระทะเบาๆ
6.กนกข้างแขนขวาองค์พระเป็นเลข 6 ฝรั่ง
7.สังฆาฏิเป็นลำเล็ก
8.ซอกแขนลึก
9.ชายจีวรยาวเข้าไปในซอกแขน
10.พระหัตถ์ขวากระดกขึ้นเล็กน้อย


พระซุ้มกอ 1