ตำหนิเอกลักษณ์
พระสมเด็จ 2
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่ พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.โคนพระเกศใหญ่ ปลายพระเกศจรดยอดซุ้มครอบแก้ว
2.พระพักตร์กลมปนรี
3.พระกรรณแนบชิดพระพักตร์และสอบเฉียงลงมา
4.หัวไหล่ซ้ายองค์พระจะสูงกว่าหัวไหล่ขวา
5.สังฆาฏิจะสั้นเป็นแบบสิงห์สอง
6.แขนขวาองค์พระกาง
7.ปลายเข่าซ้ายองค์พระจะเชิดขึ้น
8.ฐานชั้นบนสุดจะมีร่อง
9.ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู (แบบแขนแคบ) พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู (แบบแขนแคบ)
ตำหนิเอกลักษณ์
1.รอยพับครีบที่ขอบควรต้องมี ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง
2.พระเกศเล็ก และยาวเรียวจนยอดซุ้มครอบแก้ว
3.พระพักตร์ทรงรี บางองค์จะเห็นจมูกรำไร
4.ลำพระองค์เป็นเส้นคู่
5.วงแขน จะเป็นวงแคบ ตรงข้อศอกจะหักเป็นมุมน้อยๆ
6.หัวเข่าขวา องค์พระมักตัดเฉียง เกิดจากการซ้อนเข่า
7.ซุ้มครอบแก้วจะเล็กบาง
8.ฐานชั้นบนสุดและชั้นกลางจะเป็นลำคม ส่วนฐานชั้นล่างสุดจะตัน

สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ แบบซุ้มครอบแก้วใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระพักตร์ทรงรี
2.เส้นซุ้มครอบแก้วพิมพ์นี้ใหญ่ และโย้น้อยๆ แบบพระฝั่งวัดระฆัง
3.อกทรงวีต้อ
4.วงแขนโย้
5.มีเส้นหัวเข่าวิ่งจรดข้อศอก
6.ฐานชั้นกลางพอเห็นเค้าฐานขาสิงห์
7.พลิกด้านหลัง ด้านบนขวามือ ยังพอเห็นร่องรอยปาดแผ่วๆ เริ่มจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ แบบซุ้มครอบแก้วใหญ่

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่ พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่
พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศโคนใหญ่ และสอบเข้าปลายแหลมแบบขั้วฟักทอง องค์พิมพ์ติดชัดๆจะเห็นปลายเกศจรดซุ้มครอบแก้ว
2.พระกรรณแนบพระพักตร์และสอบเข้า
3.แขนขวาองค์พระค่อนข้างกาง
4.สังฆาฏิเป็นแท่งเหลี่ยมยาว
5.หัวเข่ามน ปลายเชิดขึ้น
6.ฐานชั้นบนสุดโดยมากมักเป็นร่องตรงกลาง
7.กลางฐานชั้นกลางมักเป็นสัน
8.ฐานชั้นล่างสุดจะเป็นฐานเขียง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ มีหู (แขนโย้)
ตำหนิเอกลักษณ์
1.ขอบพระมักมีครีบม้วนพับ เป็นเอกลักษณ์ ที่พบบ่อยในพระสมเด็จ บางขุนพรหม
2.พระเกศเล็กยาว ทะลุซุ้ม
3.พื้นชั้นใน หลุบลงต่ำ
4.ซุ้มครอบแก้ว เล็กและชัน
5.เป็นพระมีพระกรรณ แต่พระกรรณด้านซ้ายองค์พระ มักติดชัดกว่า
6.แขนขวาองค์พระจะโย้ วงแขนไม่กลมอย่างพิมพ์ สังฆาฏิ ทั่วไป
7.ลำพระองค์ทึบตัน ไม่เป็นร่องอย่างพิมพ์สังฆาฏิ ทั่วไป
8.ฐานชั้นกลาง ถ้าพิมพ์ติดชัดๆ จะเห็นเป็นฐานสิงห์ ในองค์นี้พอเห็นร่องรอยที่ปลาย ฐานซ้ายองค์พระ (ขวามือเรา)

พระสมเด็จ 2