[an error occurred while processing this directive]

พระเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง
Chiang Saen's Tin-Based  Votive Tablets


            พระเชียงแสน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพบในเขตจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง มีมากมายหลายกรุจนยากที่จะ แยกแยะได้แต่เล่นหารวมๆเป็นพระเชียงแสน พระเชียงแสนบางกรุมีสนิมแดงลูกหว้า แม้สีจะไม่ม่วงเข้มอลังการอย่าง พระยอดขุนพลกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี แต่ก็อยู่ในขั้นน้องๆพระเชียงแสนบางกรุสนิมแดงไม่ค่อยมี  มีแต่คราบไขขาวเกาะบนผิวค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะสภาพกรุมีความร้อนชื้นไม่เท่ากัน 
พิมพ์แขนอ่อน         < - - -พิมพ์แขนอ่อน
        


        พิมพ์ใบหอก - - - >
พิมพ์ใบหอก

พิมพ์นาคปรกสมาธิ
    พิมพ์นาคปรกสมาธิ

พิมพ์ยืน                  พิมพ์ยืน พิมพ์ยืนback          menu          next

[an error occurred while processing this directive]