[an error occurred while processing this directive]

ลับสุดยอด
บน เหรียญสังฆาฏิ


            จุดเด่นของเหรียญสังฆาฏิอย่างที่กล่าวคือโวลุ่ม  ซึ่งปรากฏหลายที่ ได้แก่ ที่เหนือคิ้วที่ใบหน้า ที่สังฆาฏิ และที่แขนขวาองค์ท่านโวลุ่มเป็นจุด พิจารณาเหรียญที่ได้อีกอย่างหนึ่งเพราะเหรียญเก๊คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะสแกนผิวอย่างไร ก็เก็ยรายละเอียดโวลุ่มได้ไม่หมดและไม่เหมือน  เพราะโวลุ่มไม่คมอย่างจุดตำหนิ แต่เป็นแอ่งขึ้นๆลงๆแบบนี้สแกนผิวแล้วก็มึน โวลุ่มที่สำคัญบนผิวเหรียญสังฆาฏิ มีสองแห่ง แห่งแรกที่บริเวณสังฆาฏิท่านจะเห็นโวลุ่มทั้งหมด 4 จุด โวลุ่มล่างสุดเป็นรูปตัวยูหรือเกือกม้า (หมายเลข 4)โวลุ่มอีกแห่งหนึ่งคือที่แขนขวาท่านเจ้าคุณนรฯโวลุ่มจะปรากฏตั้งแต่ใต้ไหปลาร้าลงมา ผลของโวลุ่ม บริเวณนี้ก่อให้เกิด
   1.ปลายไหปลาร้าแยกเป็นสองแฉกกลืนหายไปกับหัวไหล่
   2.กล้ามเนื้อหัวไหล่ต่อกับกล้ามเนื้อแขนจะเป็นเส้นใยบัว นี่แหละครับความลับสุดยอดบนผิวเหรียญสังฆาฏิ  ชี้ไปหยั่งงี้แล้วก็คอยดูเหรียญเก๊ในตลาดจะมาเยือนท่านในเร็วๆนี้ แต่จะเหมือนแค่ไหนก็คอยดูกันครับ
             เหรียญท่านเจ้าคุณฯเหรียญหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นหากันมากก็คือเหรียญสังฆาฏิเหรียญนี้บางท่านเรียกเหรียญนักกล้าม เพราะแขนขวาองค์ท่านเจ้าคุณนรฯขึ้นเป็นกล้าม การมีกล้ามผิวเหรียญสูงๆต่ำๆแบบนี้ภาษาศิลปะเรียกว่าโวลุ่ม  ในกระบวนเหรียญท่านเจ้าคุณนรฯหลายพิมพ์ มีบางเหรียญที่แกะเป็นโวลุ่มงดงาม เหรียญสังฆาฏิก็เป็นเหรียญ หนึ่งดังกล่าว เรียกว่านายช่างเกษม  มงคลเจริญ แกะสุดฝีมือเหรียญสังฆาฏิมีเนื้อทองคำและเงินจำนวนเล็กน้อยส่วนใหญ่ราว 1 แสนเหรียญเป็นทองแดง  มีทั้งชนิดรมดำและไม่รมดำback          menu          next

[an error occurred while processing this directive]