[an error occurred while processing this directive]

บัญชรพระเบญจภาคี
Window of the the  Great-Grand-Five Amulets

            พระที่ท่านเห็นในหน้านี้ทั้งหมดคือ พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ฐานแซม นักเลงพระชั้นเก่าเคยร้อยเรียงถ้อยกระทงความเป็นสร้อยให้จำง่ายๆว่า"อกร่อง-หูยาน-ฐานแซม"  ก็เลยมักจำติดหูมาเรื่อยว่า พระพิมพ์ฐานแซมต้องอกร่อง แต่พอเอาเข้าจริง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมแยก ย่อยได้ถึง 3 พิมพ์ คือ พิมพ์ฐานแซมแบบอกร่อง พิมพ์ฐานแซมแบบอกตัน และพิมพ์ฐานแซมแบบ ซุ้มสมมาตร
ด้านหน้า  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง       พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง
ด้านหลัง  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง       พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง
พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง


            พิมพ์ฐานแซมอกร่องและพิมพ์ฐานแซมอกตันนั้น  ถ้าศึกษาตามฟอร์มพระพอได้สมมติฐานว่า แต่แรกทีเดียวพระเป็นแบบพิมพ์อกร่องแต่พอกดพิมพ์ไปนานๆแม่พิมพ์ที่เป็นหินลับมีด โกนเกิดศึกเลือน จึงมีการตกแต่งแม่พิมพ์ในภายหลัง จึงกลายเป็นพิมพ์ฐานแซมอกตัน ผลก็คือ พระพักต์จะโตขึ้น ลำพระองค์ส่วนพระอุทรที่เคยเป็นร่องก็ตัน เข่าที่เคยเรียวเล็กก็โตขึ้น ฐานอาสนะเฉพาะอย่างยิ่งฐานชั้นแรกและชั้นกลางก็ถูก ขยายไปด้วย 
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกตัน พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ฐานแซม แบบอกตัน
พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ฐานแซม แบบอกตัน
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมแบบอกร่องและพิมพ์ฐานแซมแบบอกตันมีข้อหน้าสังเกตว่าซุ้มครอบแก้วจะโย้แบบเดียวกัน ส่วนพิมพ์ฐานแซมแบบซุ้มสมมาตรนั้นซุ้มครอบแก้วจะสอบตรงเฉียงขึ้นไปไม่โย้และวงแขนจะตั้งในแนวตรงไม่โย้อย่างสองพิมพ์แรก
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม แบบอกร่อง
ด้านหน้า  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม  แบบซุ้มสมมาตร พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ฐานแซม แบบซุ้มสมมาตร
ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม  แบบซุ้มสมมาตร


back          menu          next

[an error occurred while processing this directive]