[an error occurred while processing this directive]

พระกริ่งจาตุรงคมุนี
เจ้าคุณศรีฯ  (สนธิ์)  วัดสุทัศน์


           เป็นพระกริ่งรุ่นหนึ่งที่เจ้าคุณ ศรี(สนธิ์)ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2490 โดยถอดแบบมาจากพระกริ่งจีนเล็กในสมเด็จ พระสังฆราช(แพ) แต่ได้มีการแก้ไขตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยสร้างโดยการเททองหล่อแบบโบราณ  กระแสวรรณะของเนื้อโลหะเป็นแบบ"ทองผสม" สีออกเหลืองอมน้ำตาล  จำนวนการสร้าง500 องค์ 

           พระกริ่งจาตุรงคมุนีมีจุดตำหนิ ให้สังเกตอยู่จุดหนึ่งคือ จะมีเนื้อเกินระหว่างนิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ด้านซ้าย ที่ถือบาตรน้ำมนต์อยู่ ตำหนิจุดนี้จะอยู่ในพระกริ่งจาตุรงคมุนีทุกองค์ นอกจากนี้...เท่าที่พบเห็นมาพระกริ่งจาตุรงคมุนี จะมีการตอกโค้ดเป็นรูปรีๆตรงกลางนูนซึ่งเป็นโค้ดตัวเดียวกับที่ใช้ตอกพระกริ่งน้ำท่วมที่ใต้ข้อศอกด้านขวาขององค์พระ  พระกริ่งบางองค์เจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)ได้ลงเหล็กจารใต้ฐานเอาไว้การเล่นหาถ้ามีโค้ดและมีรอยจาร ถือว่าครบสูตร ราคาก็จะสูงเป็นพิเศษ ทั่วๆไปการเช่าหาก็อยู่ระหว่าง หลักหมื่นกลางๆ ไปจนถึงหลักหมื่นแก่ๆ ตามสภาพ ถ้ามีแต่โค้ดหรือรอยจารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งราคาก็จะถูกลงมาอีก 
           สำหรับพุทธคุณในพระกริ่งของเจ้า คุณศรีฯ(สนธิ์)จะส่งผลทางเมตตามหานิยม โชคลาภ นิรันตราย ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์ พูนสุข เนื่องจากเป็นพระกริ่งที่สร้างถูกต้องตามแบบฉบับครบสูตรตำราโบราณทุกประการ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์ สิทธิ์ในพระกริ่งของเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)จึงขอยกเอาประวัติในสมเด็จพระสังฆราช(แพ)ตอนหนึ่ง เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบกิตติศัพท์ ของพระกริ่งเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)จึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วตรัสว่า"มหาสนธิ์...ทราบข่าวว่าพระกริ่ง เธอศักดิ์สิทธิ์ดีนี่ขอฉันไว้สักองค์ซิ" 
ด้านหน้าพระกริ่งจาตุรงคมุนี พระกริ่งจาตุรงคมุนี ด้านหลังพระกริ่งจาตุรงคมุนีback          menu          next

[an error occurred while processing this directive]