[an error occurred while processing this directive]

พระกรุเนื้อชิน

             1.พระท่ามะปรางค์ กรุวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
          เป็นพระเครื่องที่สร้างใน สมัยสุโขทัย ศิลปะแบบพิมพ์ก็คล้ายๆพระท่ามะปรางพิษณุโลก พระท่ามะปรางมีการแตกกรุที่จ.สุโขทัย หลายกรุ ด้วยกันพระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุถือว่าเป็นพระท่ามะปรางสุโขทัยที่มีการพบก่อนกรุอื่นๆ  พุทธคุณเด่นทางแคล้วคลาดคงกระพัน และมหาอุด นิยมเล่นหาในหลักพันกลางๆ  พระท่ามะปรางทุกกรุทุกเมืองพุทธคุณเหมือนๆกันหมด แต่วงการจะให้ความนิยมพระท่ามะปรางของเมืองกำแพงเพชรสูงกว่าของเมือง อื่นๆ
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
             2.พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
          กรุวัดราชบูรณะไม่ใช่ว่าจะเป็นกรุพระเครื่องกรุใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่านั้น  แต่ยังจัดว่าเป็นกรุสมบัติกรุใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและของเอเชียด้วย จนชาวตะวันตกขนานนามเรียกกรุนี้ว่า สุสานตุตันคาเมนแห่งเอเชีย พระกรุนี้สร้างใน สมัยอยุธยาตอนต้นๆ โดย"สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2(เจ้าสามพระยา)"  นับแล้วพระกรุนี้น่าจะมีเกือบๆจะ 100 พิมพ์เลยทีเดียว พิมพ์นี้แต่เดิมเป็นพระแผงขนาดใหญ่ แต่ได้มีการ ตัดกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นพิมพ์ที่หายากและสวยงามพิมพ์หนึ่ง ค่านิยมในการเล่นหาอยู่ ในหลักพันกลางๆ 
พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
             3.พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
          พระท่ากระดานหูช้างเป็นพระเครื่องที่สร้างใน สมัยอู่ทอง ปกติพระพิมพ์นี้จะมีสัณฐานเป็นรูปทรงคล้ายห้าเหลี่ยม แต่องค์นี้มีการหล่อ ฉลุตามรูปองค์พระมาแต่เดิม พระท่ากระดานหูช้างมีพุทธคุณทางแคล้วคลาด คงกระพัน และมหาอุด  เฉกเช่นเดียวกับพระท่ากระดานขุนศึกแห่งลุ่มแม่น้ำกลอง และมีการพบจากกรุเดียวกันด้วย แต่ราคาในการเล่นหาจะถูกกว่า  คืออยู่ในหลักพันแก่ๆ ครับ
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี


back          menu          next

[an error occurred while processing this directive]