[an error occurred while processing this directive]

เหรียญพระพุทธชินราช

            เหรียญพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธปฏิมากรรมองค์ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ พระวิหาร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย รัชสมัย  "พระมหาธรรมราชาลิไท" ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดในกระบวนการ พระพุทธรูปในเมืองไทยด้วยกันเพราะความงดงามทางศิลปะเช่นนี้เลยเกิดมีการแต่งเป็นตำนานว่าพระพุทธชินราชมีเทวดาแปลงกาย เป็นชีปะขาวมาช่วยสร้าง นอกจากจะมีความงดงามทางศิลปะเป็นเลิศแล้ว พระพุทธชินราชยังมีการนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของคนไทยตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงชาวบ้านธรรมดามาตั้งแต่สมัยโบราณ
            เพราะเหตุของการที่เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามทางศิลปะและศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการจำลองรูปพระพุทธชินราช มาสร้างเป็นพระเครื่ององค์ขนาดเล็กกันมาก มีทั้งบรรดาวัดและสมาคมต่างๆที่สร้างเพื่อขอบารมีความศักดิ์จาก องค์ท่าน รวมทั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเองที่สร้างออกมาแทบจะทุกปี ในหน้านี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเก่าๆที่น่าสนใจอยู่ 4 เหรียญ เหรียญแรกเป็นของ"จังหวัดพิษณุโลก" ซึ่ง สร้างเป็นที่ระลึกในการแสดงกสิกรรม เมื่อปีพ.ศ.2459 น่าจะถือได้ว่าเป็น เหรียญพระพุทธชินราชที่มีการสร้างเป็นครั้งแรก และเป็นเหรียญที่หายากด้วย
ด้านหน้าเหรียญพระพุทธชินราชงานแสดงกสิกรรม     < - - - เหรียญพระพุทธชินราชงานแสดงกสิกรรม
จ.พิษณุโลก - - - >
   
ด้านหลังเหรียญพระพุทธชินราชงานแสดงกสิกรรม

            ส่วนเหรียญที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชของ"หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน  จ.ชุมพร" ที่ท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ.2473 เป็นเหรียญยอดนิยม เหรียญหนึ่งของภาคใต้ เนื่องจากหลวงพ่อทองท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนทางภาคใต้ให้ความนับถือมาก  และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่ของวัดราชบพิธ เมื่อปี พ.ศ.2481  มาแล้วด้วย
ด้านหน้าเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน จ.ชุมพร     < - - -เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อทอง
วัดดอนสะท้อน
จ.ชุมพร - - - >
   
ด้านหลังเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน จ.ชุมพร

            ส่วนเหรียญที่สามเป็นเหรียญพระพุทธชินราชของ"หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร  จ.นนทบุรี" ที่ท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ.2462  แต่ก่อนเหรียญนี้เขาชอบเล่นเป็นของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่ากัน เพราะได้ราคาดีกว่าทั้งๆที่หลวง พ่อคุ้ยท่านก็เก่งไม่เบา
ด้านหน้าเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร จ.นนทบุรี     < - - -เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุ้ย
วัดหญ้าไทร
จ.นนทบุรี - - - >
   
ด้านหลังเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร จ.นนทบุรี

            และสุดท้ายเป็นเหรียญพระพุทธชินราชของ"วัดท่างิ้ว" สร้างเมื่อปีพ.ศ.2468  เป็นเหรียญเก่าพอสมควร แต่ขออภัยที่ไม่ทราบเหมือนกันว่า วัดท่างิ้วอยู่จังหวัดอะไร
ด้านหน้าเหรียญพระพุทธชินราช วัดท่างิ้ว     < - - -เหรียญพระพุทธชินราช วัดท่างิ้ว - - - >
   
ด้านหลังเหรียญพระพุทธชินราช วัดท่างิ้ว

            เหรียญพระพุทธชินราชทั้ง 4 สำนักที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่เป็นเหรียญเก่าที่มีระยะอายุของการสร้างหลาย สิบปี และน่าเก็บสะสมในทุกๆเหรียญ


back          menu          next

[an error occurred while processing this directive]