พระคู่เหมือน
เหรียญหล่อ วัดชัยพฤกษ์มาลา กับเหรียญหล่อวัดแหลมทราย

เหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มกอ หรือพิมพ์ชินราชสององค์นี้มองดูเผินๆ ตอนแรกอาจเข้าใจว่า เป้นสำนักหรือ อาจารย์เดียวกันก็ๆได้ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เป็นของสร้างเลียนแบบกันครับ

องค์แรกนั้นเป็นของท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กทม. สร้างเอาไว้เมื่อประมาณ พ.ศ.2440-2450 กว่าๆ ส่วนองค์ที่สอง พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย จ.สงขลา สร้างเลียนแบบขึ้นมา เมื่อ พ.ศ.2494 ความแตกต่างของพระคู่นี้ อยุ่ที่เนื้อโลหะ และค่านิยม ครับ ของวัดชัยพฤกษ์มาลา กระแสวรรณะของเนื้อโลหะ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ ออกน้ำตาลไหม้ ค่านิยมอยู่ในหลักพันแก่ๆ ขึ้นไป แต่ของวัดแหลมทรายกระแสวรรณะของเนื้อโลหะ เป็นทองเหลืองผสมออกสีเหลืองอมเขียว ค่านิยมอยู่หลักพันอ่อนๆ ต้องจำไว้ให้ดี ประเดี๋ยวจะมีรายการแหกตาขึ้นมาอีก
เหรียญหล่อ วัดชัยพฤกษ์มาลา เหรียญหล่อวัดแหลมทราย

พระคงลำพูน กับ พระบาง ลำพูน

พระเครื่องสกุลเมืองลำพูน คือ พระคง กับ พระบาง เป็นพระเครื่องที่สร้างในยุคสมัยเดียวกัน และร่วมศิลปสกุลช่างเดียวกันด้วย พระคงจะแพร่หลายและรู้จักกันมากกว่า แต่เรื่องความหายากคงจะเป้นพระบาง บางคนเห็นพระคงมาเป็นร้อยองค์ แต่กลับเคยเห้นพระบางแค่เพียงองค์เดียวเท่านั้น

พระกริ่งคลองตะเคียน กับ พระกริ่งวัดประดู่

พระกริ่งคลองตะเคียน กับ พระกริ่งวัดประดู่ เป็นพระเครื่องแห่งกรุงศรีอยุธยาทั้งคู่ ดูจากศิลปแล้วทั้งคู่นี้จะได้รับอิทธิพล มาจากพระคง และและพระบาง แต่พระกริ่งคลองตะเคียน จะสร้างขึ้นมาก่อน พระกริ่งวัดประดู่ พระคู่นี้ศิลปเหมือนกันก็จริง แต่ผิดกันที่สีสันวรรณะครับ