ตำหนิเอกลักษณ์
พระรอด 1
พระรอด พระรอด
พระรอด พิมพ์ใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศ และพระเมาลีคล้ายฝาชี
2.พระพักตร์สอบเสี้ยม องค์ติดชัดๆพระเนตรโปนโต พระนาสิกสั้นโต พระโอษฐ์เจ่อ
3.มีเส้นแตกพาดเฉียงจากพระเนตร มาชนใบโพธิ์
4.ปลายพระกรรณ ซ้ายมือองค์พระ จะแหลมเป็นตัววี
5.พระพิมพ์ใหญ่โดยมากจะมีขอบปีกพระ
6.นิ้วหัวแม่มือขวา องค์พระจะขาด ส่วนปลายนิ้ว 4 นิ้วที่เหลือมักติดชัด
7.แขนซ้ายองค์พระแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางมักเห็นเป็นกล้าม
8.เส้นน้ำตกใต้แขนซ้ายองค์พระ มาโผล่ที่ใต้เข่าอีกจุด และในร่องใต้ฐานอาสนะชั้นบนสุด อาจมีเส้นน้ำตกแผ่วๆ ในแนวเดียวกัน
1ก. ร่องใต้ฐานอาสนะชั้นบนสุดจะมีเส้นแซมบางๆหนึ่งเส้น
2ก. ฐานอาสนะชั้นล่างสุด มี 3 ชั้น ชั้น 2 และ 3 บางทีติดกันโดยมีร่องตื้นๆ คั่นกลาง
3ก. ก้นฐานพระมีรอยบี้และมีรอยนิ้วมือติดอยู่ เกิดจากตอนดันพระออกจากพิมพ์ เป็นแบบนี้ทุกองค์
4ก. ต้นแขนขวาองค์พระค่อกเล็กน้อย คล้ายพระคง แต่อาการน้อยกว่า
5ก. พระพิมพ์ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเห็นปลายพระบาทซ้ายองค์พระคล้ายหัวงูมีร่องปากเล็กๆ ปรากฏ

พระรอด พระรอด พิมพ์ใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระศกคล้ายฝาชี พระเกศ สั้นจิ่ม
2.พระเนตร โปนโต พระนาสิกบาน พระโอษฐ์วาดโค้ง
3.มีเส้นน้ำตก วิ่งจากยอดพระกรรณ ลงมาจรดใบโพธิ์
4.ปลายพระกรรณหัววก เป็นตัว V
5.ขอบจีวรตรงอก จะนูนหนา
6.ปลายนิ้วทั้ง 4 จรดฐาน ส่วนนิ้วหัวแม่มือขวา ที่พาดตักจะขาด
7.แขนซ้ายองค์พระจะหักมุมเป็นสามส่วน
8.เส้นแซมใต้ฐานอาสนะชั้นที่ 1
9.รอยกดพับที่ก้นฐาน
ด้านหลัง
โปรดสังเกต รอยกดคลึง และ รอยมือ

พระรอด 1