พิมพ์ขี่ปลาเสือ
พิมพ์ขี่ปลาเสือ ประมาณการราคา 5,000.- ถึง 9,500.-
พิมพ์ขี่เม่นมังกร
พิมพ์ขี่เม่นมังกร ประมาณการราคา 3,500.- ถึง 6,500.-
พิมพ์ขี่เม่น
พิมพ์ขี่เม่น "เรียว" ฐานบัวสองชั้น ประมาณการราคา 9,500.- ถึง 14,000.-
พิมพ์ขี่เม่น อุโค้งบรรจบ
พิมพ์ขี่เม่น อุโค้งบรรจบ ประมาณการราคา 2,000.- ถึง 3,500.-
พิมพ์โบราณขี่เม่น
พิมพ์โบราณขี่เม่น ประมาณการราคา 3,500.- ถึง 6,500.-
พิมพ์ขี่นกฐานเขียง
พิมพ์ขี่นกฐานเขียง ประมาณการราคา 5,500.- ถึง 8,500.-
พิมพ์ขี่นก ฐานสายบัวสองเส้น
พิมพ์ขี่นก ฐานสายบัวสองเส้น ประมาณการราคา 3,500.- ถึง 6,500.-
พิมพ์ขี่นก ฐานบัวเม็ดบัวขีด
พิมพ์ขี่นก ฐานบัวเม็ดบัวขีด ประมาณการราคา 3,500.- ถึง 6,500.-
พิมพ์โบราณ ขี่ไก่
พิมพ์โบราณ ขี่ไก่ ประมาณการราคา 3,500.- ถึง 7,500.-