ตำหนิเอกลักษณ์
พระวัดพลับ 1
พระวัดพลับ พิมพ์ยืนถือดอกบัว
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศสั้นจิ่มบนมุ่นพระเมาลี
2.พระนาสิกยื่นเป็นติ่ง
3.คางยื่นแหลม
4.ลำพระองค์ค้อมน้อย
5.แขนเป็นลำโค้ง
6.ส่วนสะโพกมักนูนเป็นกระเปาะ
7.ปลายจีวรสั้น แลคล้ายนุ่งกางเกง
8.ปลายพระบาทด้านหลังจะยื่นออกน้อยๆ
พระวัดพลับ พิมพ์ยืนถือดอกบัว

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศสั้นจิ่มโคนผาย คล้ายขั้วผลฟักทอง
2.พระพักตร์กลมใหญ่
3.พระกรรณทั้งสองข้าง แนบชิดพระพักตร์
4.ลำพระศอปรากฏเป็นลำแผ่วๆ
5.วงแขนเป็นลำหนาใหญ่
6.มือประสานและ ปลายพระอุทรจะแหลมน้อยๆ พอสังเกตเห็น
7.เข่าขวาองค์พระ จะเป็นลำโค้งน้อยๆ
8.มักปรากฏรอยรานบนผิวพระ แบบพระสมเด็จวัดระฆัง
พระวัดพลับ

พระวัดพลับ พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศจิ่มสั้นบนมุ่นพระเมาลี
2.พระพักตร์เป็นทรงรี สอบลงยอดพระเศียรตัดเป็นสันมน
3.ลำพระศอเป็นแท่งสั้น
4.ปลายพระกรรณซ้ายองค์พระยาวกว่าด้านตรงข้าม ปลายสะบัดออก
5.พระอังสาเป็นแนวตรง
6.ศอกทั้งสองข้างหักศอกน้อยๆ
7.ช่วงต้นแขนที่ประสานเป็นโค้งตัว U จะหนากว่าส่วนต้นแขน
8.เข่ากว้างมาก เมื่อเทียบสัดส่วนกับลำพระองค์พระ


พระวัดพลับ 1