ตำหนิเอกลักษณ์
พระผงสุพรรณ 1
พระรอด พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระเกศ เป็นหน่อคล้ายหมวกฤาษี
2.พระเนตรขวาองค์พระจะยุบเป็นแอ่ง
3.พระเนตรซ้ายองค์พระจะโปนนูน
4.ในร่องพระกรรณขวาองค์พระ จะมีเส้นขนาน 2 เส้น
5.พบบ่อยๆ ปลายหูขวาองค์พระจะเป็นบั้งแหลมแทงขึ้นแบบปลายชฎา
6.ในองค์พิมพ์ติดชัดๆ จะมีเส้นในซอกแขนซ้ายองค์พระ 2 เส้นวิ่งจรดลำพระองค์
7.ในองค์ที่พื้นผิวติดชัดๆ จะเห็นเส้นทิว 2 เส้นแผ่วๆเหนือพระหัตถ์
8.พบบ่อยๆปลายพระหัตถ์ จะมีติ่งยื่นออกมาเล็กน้อย
ด้านหลัง
ลายมือมัดหวาย จะจมลงเนื้อพระเป็นแอ่ง แสดงถึงความจงใจ ประทับลายมือไว้หหลังพระ

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระพักตร์ก้มต่ำ และหันเฉียงไปทางขวามือเราเล็กน้อย
2.เม็ดพระเนตรซ้ายองค์พระ จะโตและโปนกว่า
3.พระเนตรขวาองค์พระเป็นเบ้าลึกลงไป
4.แก้มซ้ายองค์พระ จะหลุบกลืนหายไป
5.ข้างแก้มขวาองค์พระ มีเสส้นวิ่งลงแบบหน้าคนแก่
6.พระนาสิกเป็นลำยาว พระโอษฐ์เล็กติดเชื่อมปลายพระนาสิก
7.คางเป็นลำหนาสั้นแนบติดพระโอษฐ์ แลเกือบเป็นแนวตรง
8.ปลายพระกรรณด้านใน จะมีเส้นขนานสองเส้น
9.ลำพระองค์แลคล้ายหน้าวัว
10.ปลายพระหัตถ์ขวาขาด
เหนือฝ่าพระหัตถ์ซ้ายขึ้นไป มักจะมีเส้นทิวบางๆ วิ่งเฉียงขึ้นไป ขาดๆหายๆสองเส้นแผ่วมาก นี่คือ "ทีเด็ด" ที่มีในของแท้เท่านั้น
ด้านหลัง
จะมีรอยมือมัดหวาย มักกดลงเป็นแอ่ง ครีบขอบพระมักพับเข้าะ

พระผงสุพรรณ 1