have 28 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็กหน้าเล็ก
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์กลางหน้าแก่
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็กหน้าเล็ก
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตา
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์กลางหน้าแก่
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็กหน้าเล็ก
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development