have 28 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ  
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์สมาธิซุ้มแหลม
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -
ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ  
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์สมาธิซุ้มเว้า
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -
ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ  
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์สมาธิซุ้มแหลม
เนื้อ : เนื้อดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน
กรุ - วัด : บางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : ขี่หนุมานใหญ่
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอกของพิมพ์หนุมานทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์สวย พระพิมพ์นี้เนื้อหามักออกสีหม้อใหม่ หรืออาจอมเหลืองบ้าง ถือว่าเป็ฯเนื้อที่พบบ่อยที่สุด ผิวพระโดยทั่วไปจะมีรอยผดเล็กๆของเม็ดทราย พลิกด้านหลังจะเห็ฯรอยนูนของรูบรรจุผง อาการนี้พบได้บ่อยเช่นกัน


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development