have 28 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่เม่น บัวสองชั้น 8 จุด
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ที่ต้องล็อคฐานแบบนี้ เพราะมีพิมพ์ขี่เม่น อีกพิมพ์หนึ่ง เป็นแบบบัวสองชั้น 7 จุด องค์นี้เนื้อเป็นมาตรฐาน ผิวพระตอนบนค่อนข้างแดง พระแบบนี้พบได้บ่อย เพราะแต่ละจุดขององค์พระ รับความร้อนไม่เท่ากัน ช่างแกะพิมพ์เป็นคนเดียว กับที่แกะพิมพ์ขี้ไก่ หางพวง และหางรวม
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ไก่ หางสามเส้น
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : องค์นี้เป็นพระใช้สึก แม้ไม่ใช่พระสวย แต่นำมาให้ดูเพราะเป็นพระดูง่าย เนื้อแกร่งมาก เนื้อแบบเดียวกับที่มักพบใน พิมพ์ขี่ปลาหมอ
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ เม่นมังกร
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : หรือพิมพ์ขี่เม่น อุโค้งบรรจบ พิมพ์นี้หาดูยาก โดยมากจะเป็นเนื้อแกร่งคราบผิวแดง เมื่อใช้ไปแล้ว พระจะมีอาการมัน หนึก แต่องค์นี้ผิวจะด้านแบบ พระหลวงพ่อปาน ที่มักพบเห็นทั่วไป
ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ  
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ศรีษะโล้น สะดุ้งกลับ
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -
ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ หลังยันต์โต๊ะกัง
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -
ชื่อ : พระหลวงปู่บุญ  
กรุ - วัด : วัดกลางบางแก้ว
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็บมือ ซุ้มคู่
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : -


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development