have 28 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ครุฑใหญ่
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : รอยซีเมนต์อุดผงทะลัก อาการแบบนี้พบได้บ่อย และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการดูพระได้ ซีเมนต์อุดรูบรรจุผงนี้ เป็นซีเมนต์ ผงวิเศษ จึงมีจุดเล็ก ๆ ดำ ๆ ผสมกับจุดเล็กขาว ๆ อีกจุดหนึ่ง คือพระองค์นี้เนื้อค่อนข้างแกร่ง ผิดกับที่พบโดยทั่วไป แต่ความแห้งต้องมี
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ไก่หางพวง
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ถือกันว่า เป็นพระพิมพ์เอกในบรรดาพระพิมพ์ทั้งหมดของหลวงพ่อปาน เพราะมีราคาเช่าหา ที่แพงที่สุด ราคามากหมื่น แต่จริง ๆ แล้ว ตอนแจกพระนั้น หลวงพ่อปานก็ไม่ได้บอก ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอก และพิมพ์ขี่นกเป็นบ๊วย เพียงแต่ว่าท่านหยิบ ออกจากบาตรได้ ท่านก็แจกให้ บอกว่าดี เอาติดไว้ป้องกันอันตรายนะลูก
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ไก่หางพวง
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ถือกันว่า เป็นพระพิมพ์เอกในบรรดาพระพิมพ์ทั้งหมดของหลวงพ่อปาน เพราะมีราคาเช่าหา ที่แพงที่สุด ราคามากหมื่น แต่จริง ๆ แล้ว ตอนแจกพระนั้น หลวงพ่อปานก็ไม่ได้บอก ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอก และพิมพ์ขี่นกเป็นบ๊วย เพียงแต่ว่าท่านหยิบ ออกจากบาตรได้ ท่านก็แจกให้ บอกว่าดี เอาติดไว้ป้องกันอันตรายนะลูก
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่เม่น บัวชั้นเดียว
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พิมพ์นี้หาดูยาก ตัวเม่นจะเหมือนคอไก่ ขนแหลมไปกระจุกอยู่ด้านหลัง เนื้อพระเป็นมาตรฐาน อย่างที่พบเห็นทั่วไป
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่หนุมาน แบกแท่น ยันต์แถวเดียว
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ปกติยันต์ตรีเพชร "อะอุมะ" ในพระหลวงพ่อปานจะซ้อนบนล่าง คือข้าง ละสองตัวรวมเป็นสี่ตัว แต่องค์นี้เป็นพิมพ์ขี่หนุมานยันต์แถวเดียว ซึ่งหายากมาก เป็นพระยุคแรกสร้างของหลวงพ่อ เมื่อปี 2460 หลังปี 2460 เศษ ๆ แล้ว พระที่ออกมาจะเป็นยันต์ซ้อน ข้างละสองตัว
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน  
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่นก ฐานเขียง
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : เป็นพิมพ์ขี่นก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เป็นฐานเขียงสามชั้น พระองค์นี้เนื้อแกร่ง ผิวค่อนทางแดง เป็นพระดูง่ายมาก


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development