have 28 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์เล็กหน้าเล็ก
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์กลางหน้าแก่
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระถ้ำเสือ  
กรุ - วัด : -
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์กลางหน้าตุ๊กตา
เนื้อ : ดิน
ปี : สมัยกลางอยุธยา
ราคา : -
หมายเหตุ : พระถ้ำเสือ สันนิษฐานว่า พระฤาษีสร้างขึ้นในสมัยกลางอยุธยา มีศิลปะเฉพาะตัว ไม่เหมือนศิลปะอื่นใด แลคล้ายตุ๊กตาเสียกลาล พระแตกกรุครั้งแรกที่วัด ถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนสงครามโลกเล็กน้อย คนหาขี้ค้างคาว ไปพบ และนำออกมาจากถ้ำ ต่อมาก่อน 25 พุทธศตวรรษ ก็พบอีกหลายกรุ เล่น กรุเขาพระ เขาดีสลัก เขากระจิว เขานกกระจอก และยังพบในเจดีย์วัดดอนพุทธา วัดเขาพระ วัดเขาวงพาทย์ วัดเขากำแพง เป็นต้น
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่หนุมานใหญ่
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอกของพิมพ์หนุมานทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์สวย พระพิมพ์นี้เนื้อหามักออกสีหม้อใหม่ หรืออาจอมเหลืองบ้าง ถือว่าเป็นเนื้อที่พบบ่อยที่สุด ผิวพระโดยทั่วไปจะมีรอยผดเล็ก ๆ ของเม็ดทราย พลิกด้านหลังจะเห็นรอยนูน ของรูบรรจุผง อาการแบบนี้พบได้บ่อย
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่หนุมานหาวเป็นดาวเดือน
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พิมพ์ที่สอง ถัดจากพิมพ์ขี่หนุมานใหญ่ เป็นพิมพ์ที่หายากกว่าพิมพ์ขี่หนุมานใหญ่ นักสะสมบางคนชอบพิมพ์นี้มากเป็นพิเศษ ตรงที่ท่าทางของหนุมาน อ้าปากหาวเป็นดาวเดือน สวยงามมาก
ชื่อ : พระหลวงพ่อปาน
กรุ - วัด : วัดบางนมโค
รุ่น : -
พิมพ์ : พิมพ์ขี่ปลากัด
เนื้อ : ดิน
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ในกระบวนพิมพ์ขี่ปลาทั้งหมด พิมพ์เอกคือ พิมพ์ขี่ปลาใหญ่ หรือปลาหมอ ส่วนพิมพ์ขี่ปลากัดนั้น แม้จะพิมพ์รองลงมาก็ตาม แต่หายากกว่า และถ้าสวย ๆ ราคาจะแพงกว่าพิมพ์ขี่ปลาหมอ สังเกตด้านหลังพระหลวงพ่อปาน ทุกองค์จะมีรอยปาดครูดของทราย มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ต้องมี


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development