have 87 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]

ชื่อ : พระผงปากน้ำ
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระองค์นี้มีขี้ธูปมาก ตามซอกบางแห่งจะมีขุยเกาะติด ขุยนี้เกิดจากแม่พิมพ์ เมื่อพิมพ์พระไปเรื่อยๆ เศษขุยเนื้อพระจะติดอยู่ในพิมพ์นั้นเอง พระสภาพเดิมๆที่ไม่เอาแปรงปัดตามซอกจะเห็นขุยทุกองค์
ชื่อ : พระผงปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : นี่ก็อีกพิมพ์หนึ่ง สังเกตง่ายพระพักตร์จะยาว พระนลาฎ หรือหน้าผากจะเป็นเส้นนูนขนานกับเส้นไรพระศก พระโอษฐ์หนาใหญ่ ซี่บัวจะวายเอียงเฉียงไปทางขวามือเรา
ชื่อ : พระผงปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ผิวพระรุ่นสามพิมพ์ลึกบางองค์จะมีรอยแตกย้วยเพราะความไม่เข้ากันสนิทของเนื้อหา แต่ถึงกระนั้น ความใสฉ่ำของผิวเนื้อต้องมีให้เห็น
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 4
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่น 4 แบ่งเป็น 2 พิมพ์ใหญ่ๆคือพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับแจกผู้ชาย และพิมพ์สามเหลี่ยมสำหรับแจกผู้หญิง พิมพ์สี่เหลี่ยมนั้นแบ่งเป็นสองพิมพ์ คือพิมพ์หน้ายักษ์ และพิมพ์หน้านาง ส่วนพิมพ์สามเหลี่ยมก็มีสองพิมพ์เช่นกัน
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 4
พิมพ์ : สี่เหลี่ยมหน้านาง (แจกผู้ชาย)
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่น 4 แบ่งเป็น 2 พิมพ์ใหญ่ๆคือพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับแจกผู้ชาย และพิมพ์สามเหลี่ยมสำหรับแจกผู้หญิง พิมพ์สี่เหลี่ยมนั้นแบ่งเป็นสองพิมพ์ คือพิมพ์หน้ายักษ์ และพิมพ์หน้านาง ส่วนพิมพ์สามเหลี่ยมก็มีสองพิมพ์เช่นกัน
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 4
พิมพ์ : สี่เหลี่ยมหน้านาง (แจกผู้ชาย)
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่น 4 แบ่งเป็น 2 พิมพ์ใหญ่ๆคือพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับแจกผู้ชาย และพิมพ์สามเหลี่ยมสำหรับแจกผู้หญิง พิมพ์สี่เหลี่ยมนั้นแบ่งเป็นสองพิมพ์ คือพิมพ์หน้ายักษ์ และพิมพ์หน้านาง ส่วนพิมพ์สามเหลี่ยมก็มีสองพิมพ์เช่นกัน


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development