have 87 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]

ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นสามพิมพ์นี้พบเห็นบ่อยและจดจำง่าย ซุ้มสามเหลี่ยมจะกว้างใหญ่ที่สุด โปรดสังเกตมีหลายเกรนเนื้อ สีน้ำตาลปี๊บก็มี สีน้ำตาลอมเทาก็มี สีค่อนไปทางขาวก็มี และที่เป็นเนิ้อสังขยาก็มี
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นสามพิมพ์นี้พบเห็นบ่อยและจดจำง่าย ซุ้มสามเหลี่ยมจะกว้างใหญ่ที่สุด โปรดสังเกตมีหลายเกรนเนื้อ สีน้ำตาลปี๊บก็มี สีน้ำตาลอมเทาก็มี สีค่อนไปทางขาวก็มี และที่เป็นเนิ้อสังขยาก็มี
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นสามพิมพ์นี้พบเห็นบ่อยและจดจำง่าย ซุ้มสามเหลี่ยมจะกว้างใหญ่ที่สุด โปรดสังเกตมีหลายเกรนเนื้อ สีน้ำตาลปี๊บก็มี สีน้ำตาลอมเทาก็มี สีค่อนไปทางขาวก็มี และที่เป็นเนิ้อสังขยาก็มี
ชื่อ : พระผงวัดปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นสามพิมพ์นี้พบเห็นบ่อยและจดจำง่าย ซุ้มสามเหลี่ยมจะกว้างใหญ่ที่สุด โปรดสังเกตมีหลายเกรนเนื้อ สีน้ำตาลปี๊บก็มี สีน้ำตาลอมเทาก็มี สีค่อนไปทางขาวก็มี และที่เป็นเนิ้อสังขยาก็มี
ชื่อ : พระผงปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระปากน้ำพิมพ์นี้สังเกตง่าย พระพักตร์ค่อนข้างกลม คิ้วขวาองต์พระจะแทงเฉียงลง พระโอษฐ์จะเล็กเผยออ้าน้อยๆ พระหัตถ์ที่วางตักจะแหลม ซี่บัวเป็นขีดเล็ก เรียงตัวห่างๆ
ชื่อ : พระผงปากน้ำ  
กรุ - วัด : ปากน้ำภาษีเจริญ
รุ่น : 3
พิมพ์ : ลึก
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : พระปากน้ำพิมพ์นี้สังเกตง่าย พระพักตร์ค่อนข้างกลม คิ้วขวาองต์พระจะแทงเฉียงลง พระโอษฐ์จะเล็กเผยออ้าน้อยๆ พระหัตถ์ที่วางตักจะแหลม ซี่บัวเป็นขีดเล็ก เรียงตัวห่างๆ


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development