have 87 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]

ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จ 2 หน้า รุ่นห้ามหาเมตตา
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2516
ราคา : -
หมายเหตุ :
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระผงพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2516
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นนี้บางทีเรียกพระผงสามเหลี่ยมรุ่นแซยิด เนื่องจากสร้างในโอกาสที่หลวงพ่อพรหมมีอายุครบ 60 ปี
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระผงพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2514
ราคา : -
หมายเหตุ : พระผงรุ่นนี้มีสร้อยต่อท้ายว่า รุ่นเบิกพระเนตร พระรุ่นนี้มีอาทิ พระสมเด็จหลังรูปเหมือนระฆ้งใหญ่, พระสมเด็จหลังรูปเหมือนระฆังเล็ก, พระผงรูปเหมือนสามเหลี่ยมหลายแบบ ซึ่งมีแบบฐานขาโต๊ะอยู่ด้วยแบบหนึ่ง


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development