have 87 products have page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]

ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จรุ่นปืนแตก
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : เป็นพระบล็อคเดียวกับพระสมเด็จหลังตรายาง มีสองพิมพ์ คือ พิมพ์ฐานเรียบ กับพิมพ์ฐานคู่ พิมพ์ฐานเรียบแม้จะเป็นบล็อคเดียวกับพิมพ์สมเด็จหลังตรายาง แต่เนื้อหาต่างกัน คือสมเด็จหลังตรายางผิวพระจะออกขาวมีความแห้งและเบากว่า ส่วนรุ่นปืนแตกฐานเรียบนั้นสีออกเหลืองกว่า และมีความแน่นตัวมากกว่า
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จรุ่นปืนแตก
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : เป็นพระบล็อคเดียวกับพระสมเด็จหลังตรายาง มีสองพิมพ์ คือ พิมพ์ฐานเรียบ กับพิมพ์ฐานคู่ พิมพ์ฐานเรียบแม้จะเป็นบล็อคเดียวกับพิมพ์สมเด็จหลังตรายาง แต่เนื้อหาต่างกัน คือสมเด็จหลังตรายางผิวพระจะออกขาวมีความแห้งและเบากว่า ส่วนรุ่นปืนแตกฐานเรียบนั้นสีออกเหลืองกว่า และมีความแน่นตัวมากกว่า
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จหลังรูปเหมือน ระฆังใหญ่ รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : 2515
ราคา : -
หมายเหตุ : พระรุ่นนี้เกิดจากการที่หลวงพ่อราดน้ำมนต์ลงกาละมังที่ใส่พระหลังปลุกเสกแล้ว ท่านบอกให้ลูกศิษย์ซาวพระให้ถูกน้ำมนต์ให้ทั่ว การกอบพระแล้วซาวขึ้นลงทำให้พระรุ่นนี้กระทบกันมีรอยกระเทาะไม่น้อย และผลพลอยได้คือชื่อพระรุ่นนี้
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จหลังรูปเหมือน ระฆังใหญ่ รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ชื่อพระรุ่นนี้แปลก เกิดจากการที่หลวงพ่อราดน้ำมนต์ลงกาละมังที่ใส่พระหลังปลุกเสกแล้ว ท่านบอกให้ลูกศิษย์ซาวพระให้ถูกน้ำมนต์ให้ทั่ว การกอบพระแล้วซาวขึ้นลงทำให้พระรุ่นนี้กระทบกันมีรอยกระเทาะไม่น้อย และผลพลอยได้คือชื่อพระรุ่นนี้
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระสมเด็จหลังรูปเหมือน ระฆังใหญ่ รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผง
ปี : -
ราคา : -
หมายเหตุ : ชื่อพระรุ่นนี้แปลก เกิดจากการที่หลวงพ่อราดน้ำมนต์ลงกาละมังที่ใส่พระหลังปลุกเสกแล้ว ท่านบอกให้ลูกศิษย์ซาวพระให้ถูกน้ำมนต์ให้ทั่ว การกอบพระแล้วซาวขึ้นลงทำให้พระรุ่นนี้กระทบกันมีรอยกระเทาะไม่น้อย และผลพลอยได้คือชื่อพระรุ่นนี้
ชื่อ : พระผงหลวงพ่อพรหม  
กรุ - วัด : ช่องแค
รุ่น : พระผงรุ่น 5 มหาเมตตา
พิมพ์ : หลังเรียบ
เนื้อ : ผง
ปี : 2516
ราคา : -
หมายเหตุ :


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development