have 10 products have page : [ 1 | 2 ]

ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ
กรุ - วัด : วัดประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตาปลดหนี้
พิมพ์ : -
เนื้อ : เกสร
ปี : 2521
ราคา : สามหมื่นกว่า
หมายเหตุ : พระปิดตารุ่นนี้ได้รับความนิยมเพราะชื่อดี เชื่อถือกันว่าบูชาท่านแล้ว ใครเป็นหนี้สินก็ปลดหนี้ได้ บรรดาเถ้าแก่เถ้าหนุ่มจึงชอบกันนัก
ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  
กรุ - วัด : วัดประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตาจัมโบ้สอง
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผงใบลาน
ปี : 2521
ราคา : ไม่เกิน 7 พัน
หมายเหตุ : พระปิดตาจัมโบ้สอง ชื่อเป็นทางการคือ พระปิดตามหาลาภ รุ่นสามไตรมาส หลังยันต์สุกิตติมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน จำนวนสร้าง 35,000 องค์
ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  
กรุ - วัด : วัดประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตาจัมโบ้สอง
พิมพ์ : -
เนื้อ : ผงใบลาน
ปี : 2521
ราคา : ไม่เกิน 7 พัน
หมายเหตุ : พระปิดตาจัมโบ้สอง ชื่อเป็นทางการคือ พระปิดตามหาลาภ รุ่นสามไตรมาส หลังยันต์สุกิตติมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน จำนวนสร้าง 35,000 องค์
ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ
กรุ - วัด : ประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตากนกข้าง
พิมพ์ : พิเศษ
เนื้อ : ผงใบลาน ฝังตะกรุดเงิน-ทอง
ปี : 2522
ราคา : ราวสองหมื่น
หมายเหตุ : พระปิดตากนกข้างพิมพ์พิเศษ ที่ฝังตะกรุดเงินทองอย่างละดอก ว่ากันว่ามีเพียง 5 องค์พระที่เห็นจึงเป็นของหายาก ราคาจึงเขยิบจากพิมพ์ธรรมดาจากหลักพันต้นกลายเป็นหลักหมื่นต้น
ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  
กรุ - วัด : ประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตากนกข้าง
พิมพ์ : ธรรมดา
เนื้อ : ผงใบลาน
ปี : -
ราคา : หลักพันต้นแถวสองพันกว่า
หมายเหตุ : พระปิดตากนกข้างเนื้อผงใบลาน พิมพ์ธรรมดาไม่ฝังตะกรุดเงินทองใดๆ จำนวนสร้าง 1 หมื่นองค์ ราคาเล่นราว สองพันกว่า ยกเว้นพระสวยจัดๆ อาจถึง 4 พันได้
ชื่อ : พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  
กรุ - วัด : ประดู่ฉิมพลี
รุ่น : พระปิดตากนกข้าง
พิมพ์ : ธรรมดา
เนื้อ : ผงใบลาน
ปี : -
ราคา : หลักพันต้นแถวสองพันกว่า
หมายเหตุ : พระปิดตากนกข้างเนื้อผงใบลาน พิมพ์ธรรมดาไม่ฝังตะกรุดเงินทองใดๆ จำนวนสร้าง 1 หมื่นองค์ ราคาเล่นราว สองพันกว่า ยกเว้นพระสวยจัดๆ อาจถึง 4 พันได้


Copyright © 2000 amuletsinthai.com , All Rights Reserved.
Designed by ::
Cyber & Nature Development