ชามกระเบื้องถังใส โบราณ ขนาดชามข้าว มีครบชุด 5 ใบ สีแดง เหลือง เขียว

ตลับทองฝังเพชร 30 กว่าเม็ด ถ้าทำต้องสองหมื่นขึ้น

ชามก๋วยเตี๋ยวโบราณ เนื้อกระเบื้อง

ชามก๋วยเตี๋ยว วัดบางนมโค ปี 2480 ขนาด 5 นิ้ว คงผ่านมือหลวงพ่อปาน มาบ้างอยู่ ในสภาพสมบูรณ์

นาฬิกาโบราณ แบบพกพา ฝาหลังเปิดได้ 3 ชั้น ทำจากอังกฤษ เนื้อกะไหล่ทอง

ขันเงินพร้อม พานรอง มีตราประทับ ทำจากเงินอย่างดี

จี้ล็อกเกตนิลแกะ สมัยรัชกาลที่ 6 ขอบเงินชุบทอง

ขันลงหิน พร้อมพานรอง อายุร่วมร้อยปี ขนาด 8 นิ้ว

ผอบทองคำ สมัยอยุธยา ขนาด 2 เซ็นติเมตร ทำจากทองคำเนื้อบริสุทธิ์

ชามกระเบื้อง ถังใสโบราณ ขนาดชามข้าว มีครบชุด 5 ใบ สีแดง เหลือง น้ำเงิน

โขนกุมภกัณฑ์ ทำจากผ้าไหม ด้วยฝีมือช่างชั้นครู งานละเอียด ขนาดสูง 11 นิ้ว