ตำหนิเอกลักษณ์
พระนางพญา 1
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
ตำหนิเอกลักษณ์
1.ระหว่างพระศกกับพระเกศ มีเส้นใยบัว
2.ระหว่างพระนลาฏกับพระศกจะมีเส้นใยบัว
3.พระเนตรเป็นแบบตาเนื้อ พระนาสิก เป็นแท่งเหลี่ยม พระโอษฐ์เจ่อ
4.ไหล่เป็นแนวตรง ปลายไหล่ขวาองค์พระเชิดขึ้นเล็กน้อย
5.เส้นไรพระศกย้อยลง มาจรดพระกรรณ
6.ยอดเส้นจีวรจรดพระกรรณ
7.ปลายพระกรรณสะบัดออกจรดพระอังสา
8.สังฆาฏิจากบนจะค่อยๆ บานผายออกขณะวิ่งลงสู่ด้านล่าง
ด้านหลัง
จะเห็นรอยมือและเม็ดทรายหยาบ

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง
ตำหนิเอกลักษณ์
1.พระพักตร์ใหญ่เป็นวงรี
2.ปลายพระกรรณซ้ายองค์พระ ยาวแตะพระอังสา
3.เส้นจีวรยาวเลยออกไป ในบริเวณซอกแขน และข้างซอกคอ
4.ลำแขนขวาองค์พระกางเฉียงออกน้อยๆแล้วค่อยๆสอบเล็กลง พอถึงช่วงข้อศอกลำแขน จะเล็กเรียวและเบนเข้าหาตัวเรา คือมีลักษณะเป็นสโลป
5.แขนซ้ายองค์พระคล้ายขอเบ็ด ปลายตัดทู่เล็กน้อย ไม่แหลมทีเดียว
6.ข้อศอกซ้ายองค์พระคล้ายจะเป็นจะงอยแผ่วๆ
7.พระเพลาหรือหน้าตักจะโค้ง เป็นแอ่งท้องช้างจึงเรียกชื่อพิมพ์ว่า "เข่าโค้ง"
8.สีข้างซ้ายองค์พระ จะคมกว่าพิมพ์เข่าตรง และพระอุทรจะเรียบไม่โปนเป็นกระเปาะ แบบพิมพ์เข่าตรง
ด้านหลัง
ด้านหลังพระมักเรียบ อาจมีรอยมือบางๆในบางองค์

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง
ตำหนิเอกลักษณ์
1.ไรพระศกวาดโค้งและอยู่สูง ทำให้แลดูคล้ายศรีษะเถิก
2.พระพักตร์เป็นรูปผลมะตูม มีความโค้งคล้ายหลังเต่า
3.ปลายพระกรรณขวา จรดบ่า
4.ปลายจีวรบนเลยล้ำเข้าซอกคอ
5.โคนแขนใหญ่และค่อยๆเรียวเล็กที่ต้นแขน ส่วนพระหัตถ์เล็กพาดสุดเข่า
6.พระพาหาซ้ายองค์พระแอ่นโค้งแผ่วมาก ตรงข้อศอกเป็นจะงอยยื่นออกมา
7.ปลายแขนซ้ายองค์พระโค้งเป็นขอเบ็ด ปลายพระหัตถ์ทู่
8.ปลายสังฆาฏิส่วนล่างบานผายออกเล็กน้อย
9.พระอุทรเป็นลำกระบอก โย้มาทางขวามือเราเล็กน้อย
10.กลางเข่าเป็นแอ่งโค้ง อันเป็นเอกลักษณ์ชื่อเรียกพิมพ์

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
ตำหนิเอกลักษณ์
1.โคนพระเกศมน ปลายพระเกศพบบ่อยๆ มักสะบัดไปทางขวามือเรา
2.ระหว่างไรพระศก กับพระพักตร์เป็นร่อง และมักมีเส้นใยบัวเป็นร่อง
3.พระพักตร์สั้น ปลายสอบเข้า
4.ปงค์ชัดๆ จะเห็นพระเนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์ ซึ่งจะเจ่อยาว
5.พระกรรณขวายาว ในองค์ชัดๆ ปลายพระกรรณแตกเป็นสองแฉก จรดบ่า
6.พระกรรณซ้าย สั้นและโค้ง ขอบพระกรรณแนบติดไรพระศก และปลายเส้นจีวร
7.ปลายพระกรรณสะบัดโค้ง แตะปลายสังฆาฏิ ที่บ่าพอดี
8.แขนซ้ายองค์พระ โค้งเป็นขอเบ็ด ตรงข้อศอกมีติ่งยื่นแหลม ลงมา
9.ไหล่กว้าง แนวไหล่เป็นเส้นตรง ปลายไหล่ซ้ายองค์พระ มักเชิดขึ้นเล็กน้อย
10.แขนขวาองค์พระเป็นสองช่วง ทิ้งตรงลงมา แล้วเป็นพระหัตถ์เลย จากนั้นสะบัดออกไปทางซ้ายมือเราเล็กน้อย

พระนางพญา 1