ตำหนิเอกลักษณ์
เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ 4
เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อวัดปากน้ำ
ตำหนิเอกลักษณ์
ด้านหน้า
1.เม็ดไข่ปลาใต้หูเหรียญมีเส้นเชื่อม
2.หลังคาตัว ค. มีติ่งแหลมแทงขึ้น
3.เหนือสระ เอ มีติ่งแหลมเล็กๆแทงขึ้น
4.ติ่งแหลมใต้ตัว พ.
5.ติ่งแหลมใต้ตัว น.
6.เส้นผมหลายเส้นขีด เป็นเส้นเฉียงขนานกัน
7.เส้นผมข้างขมับซ้ายหลวงพ่อ มีสองเส้นใหญ่ขนานกัน
8.มีเส้นปากล่างทั้งสองข้าง
ด้านหลัง
1.ขีดล้นที่สระ "า"
2.จุดเล็กๆ ที่ศูนย์กลางดวงธรรม
3.เส้นติ่งใต้หัวตัว "ภ"
4.สระอี ล้นที่ด้านข้าง

เหรียญกนกข้างใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ
ตำหนิเอกลักษณ์
ด้านหน้า
1.ในใบหูมีเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้น
2.ขอบไหล่ขวาหลวงพ่อ ปาดเฉียงลง
3.ในเหรียญพิมพ์ติดชัดๆ จะเห็นเส้นเล็กๆสั้นๆ ที่แขนเป็น 4 ขีด เรียงกัน (ทีเด็ด)
4.เส้นโค้งแนวขวางตรงท้อง ถ้าพิมพ์ติดชัดๆ จะเห็นเส้นแผ่วๆย้อยโค้งไปทางขวามือ
5.ในเหรียญพิมพ์ติดชัดๆ จะเห็นหนามแหลมเล็กๆ โผล่ออกมาจากหัวกนก
6.ปลายอาสนะ ด้านขวามือเราเป็นเดือยแหลม จรดขอบเหรียญ
7.ปลายตัว ก.ไก่ มีหนามแหลมเล็กแทงลงล่าง
ด้านหลัง
1.หลังคา ตัว ว. แหวน มีเส้นขีดบางๆ วิ่งเฉียงทางขวามือเราจรดขอบเหรียญ
2.ยอดยันต์น้ำเต้ามีเส้นบางๆ แผ่วๆแทงเฉียงไปทางขวามือเรา

เหรียญธรรมจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม
ตำหนิเอกลักษณ์
ด้านหน้า
1.เส้นขีดที่ปลายเสาธรรมจักร 2 เส้น
2.มีจุดใกล้ยอดเสาธรรมจักร
3.พระพักตร์พระยาวรี เส้นพระเกศา เป็นแบบผมหวี พระเกศเป็นต่อมกลม
4.ปลายฐานบัวซีกขวามือ เรากับสันขอบในวงกลม
5.กลีบบัวใต้เข่าซ้ายองค์พระแตกเป็นสองแฉก
6.เนื้อเกินคล้ายอาสนะรองนั่งของพระสาวก องค์กลาง
7.ปลายฐานด้านซ้ายมือมักแตกเป็นสองแฉก
ด้านหลัง
1.รอยบุบยาวใต้ตัว "พุ" ขอม
2.หน้าท่านพ่อลีจะยาว ปากหนาตีบเข้า
3.ปลายสระอึ มีเส้นเล็กๆวิ่งขึ้นจรดขอบวงกลม
4.ใต้สระอา มีเส้นขีดเฉียงไปทางหัว ว.แหวน

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ 4