ตำหนิเอกลักษณ์
เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ 3
เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี 2460
ตำหนิเอกลักษณ์
ด้านหน้า
1.ที่พระเกศมีเส้นบล็อกแตกวิ่งทะลุไปอีกด้านหนึ่ง
2.ในตารางด้านบนเหรียญมีเส้นบางๆ วิ่งผ่าวงกลม
3.ใต้ตัว ส.เสือ จะมีเส้นบางๆวิ่งชนพระกรรณ
4.ใต้ตัว ง.งู มีเส้นบล็อกแตกวิ่งเกือบจรดแขนพระ
5.ในตารางด้านล่างสุด มีเส้นวิ่งคู่ขนาน
6.ใต้ตัว พ.พาน ไข้วกันเป็นกากบาท
7.เลขศูนย์บอกปี พ.ศ. จะเล็กและลอยขึ้น
8.ก้านตัว ศ.ศาลาจะขาด
ด้านหลัง
1.รูขอบเหรียญจะล้นปลิ้นออก
2.หางตัว "นะ" ขอมจะแตกเป็นเขี้ยวตะขาบ
3.หางตัว "พะ" ขอมจะล้นออกมา
4.หัวและหยักตัว "ยะ" ขอมจะมีเส้นแตกออกมาไขว้กัน
5.ข้างตัว "สะ" ขอมเป็นเส้นแตกโค้ง

เหรียญหลวงพ่อโสธรเสมา ทองแดง กะไหล่ทอง ปี 2509
ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหน้า
1.ตั้งแต่แนวมุ่นพระเมาลีขึ้นไปจนเลยพระเกศเล็กน้อย จะเห็นแนวโค้งเป็นเส้นประ รัศมีซ้อนกันหลายๆชั้น ส่วนบนสุดจะชัดกว่า
2.ไรพระศกเว้าคล้ายปีกกา
3.ปลายหาง พ.พาน จะสั้น ปลายก้านด้านในจะแตกเป็นเส้นแหลม
4.หัวแม่มือซ้ายองค์พระจะสั้น ส่วนพระหัตถ์จะยาวและ ปลายแหลมแลดูคล้ายก้ามปู
5.เส้นตารางฐานผ้าทิพย์ ปลายล่างสุดและขวาสุด จะหักเบนออกทางขวา
6.บริเวณด้านข้างและใต้ฐานอาสนะ จะมีเส้นทิวสายฝนบางๆมากมาย

ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหลัง
1.พระกว่าครึ่งจะมีครีบล้น ที่บริเวณหูเหรียญและขอบด้านบนเหรียญ
2.เหรียญรุ่นนี้สร้างมาก (มีเนื้อเงินลงยาเป็นส่วนใหญ่) พบบ่อยๆมีเส้น บล็อกแตกเป็นฝอยสาดออกจากขอบตัวอักษร ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง
3.ปลาย ว.แหวน จะมีหนามแหลมเฉียงขึ้น
4.เส้นยันต์ห้า ด้านข้าง(ขวามือเรา) จะหักเป็นเหลี่ยมปนมน ส่วนด้านตรงข้ามจะโค้งกว่า

หลวงพ่อโสธร สามเหลี่ยมปั๊ม มีวงแหวน
ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหน้า
1.เม็ดพระมุ่นเมาลีเม็ดที่ 4 แถวล่าง มีเส้นวิ่งเฉียงไปเชื่อมชนเม็ดพระศกที่ 4 แถวบนสุด
2.เม็ดพระมุ่นเมาลีแถวบน 5 เม็ด แถวล่าง 7 เม็ด (5-7)
3.เม็ดพระศกตรงกลาง จะใหญ่และนูนเด่นที่สุด
4.ปลายพระกรรณซ้าย จะมีเส้นวิ่งลงมาชนสังฆาฏิ
5.วงแหวน ละเลยล้ำเข้าสังฆาฏิ เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น
6.หัวไหล่ขวาองค์พระมีเส้นบล็อกแตก วิ่งชนเส้นขอบพระ
7.หัวไหล่ซ้ายมีเส้นบล็อกแตกบางกว่า วิ่งชนเส้นขอบพระเช่นกัน
8.นิ้วหัวแม่มือขวาพระ จะนูนโปน
9.ปลายเส้นฐานผ้าทิพย์ วิ่งชนฐานบัลลังก์
ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหลัง
1.โคนพระเกศจะนูนโปน และเมื่อมองดูกลับหัวคล้ายคบเพลิง
2.เม็ดมุ่นพระเมาลีเป็น 5-7
3.นิ้วหัวแม่มือขวาจะนูนโปนเช่นกัน
4.ปลายฐานผ้าทิพย์ด้านซ้ายมือเราจะแหลมและวิ่งชนฐานบัลลังก์


เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว พ.ศ.2481
ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหน้า
1.หูเชื่อม สองเส้น แตกในตัว ล
2.เส้น แตกในตัว ล
3.เส้นติ่งเหนือหูซ้ายหลวงพ่อ
4.มุมปากด้านซ้าย ของหลวงพ่อแตก เป็นเขี้ยวตะขาบ
5.เส้นจีวรหนาแต่แผ่วๆ 3 เส้นวิ่งบรรจบกันเป็นมุมแหลม
6.ข้างเหรียญมีขอบซ้อน และบนขอบซ้อน จะมีเส้นรัศมี สาดออกเป็นแพ
7.มีเส้นขอบใต้รูปหลวงพ่อแผ่วๆ
8.มีจุดเล็กๆ 2 จุดที่ปลายสังฆาฏิ

ตำหนิเอกลักษณ์ ด้านหลัง
1.หางเลข ๒ แหลม และมีเส้นเล็กๆ ขนานอยู่ 1 เส้น
2.เส้นทิว 2 เส้นแตะกันที่ข้างขอบเหรียญ
3.เส้นแหลมเล็กๆ ข้างเส้นขอบยันต์
4.ขอบยันต์ เป็นเดือยไขว้กัน

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ 3