พระเครื่องชุดไตรภาคีแห่งอิทธิฤทธิ์ อันประกอบด้วย พระร่วงยืนสนิมแดง พระหูยาน และพระท่ากระดาน นี้ได้มีนักเลงพระรุ่นเก่า จัดเอาพระเครื่องที่เป็นเลิศ ในด้านอิทธิฤทธิ์ทั้งสาม องค์นี้มา รวมเข้าเป็นชุดก่อน พระเครื่องชุดเบญจภาคีเสัยอีก

พระร่วงยืน สนิมแดง

พระหูยาน ลพบุรี

พระท่ากระดาน กาญจนบุรี
สำหรับพระเครื่องทั้งสามองค์นี้ ได้มีประสบการณ์ยอมรับ กันในหมู่นักเลงพระ มาตั้งแต่ยุคสมัยคุณปู่คุณทวด กันแล้ว ว่าเป็นเลิศทางมหาอำนาจ มหาอุด และคงกระพัน อย่างยิ่งยวด ชนิดมีแล้วอวดเขาได้สบายมาก ลำพังแค่เฉพาะองค์เดียว เขาว่ามัจจุราชก็ยังเมิน หากมาเป็นชุด 3 องค์ด้วยกัน จะขนาดไหนก็คิดดู ? แต่ที่รู้ๆ เขาว่ามีแล้วไม่มีสิทธิ์ตายโหง แน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้น คนๆนั้นต้องประกอบแต่ความดี และอยู่ในศิลธรรมด้วย พระถึงจะช่วยให้พ้นภัย แต่หากไม่แล้ว ห้อยคอไปก็เท่านั้นเอง